خیلی حس خوبیه که از خواب بیدار شی و بهت بگن یکی برات بسته فرستاده...
اونم از یه جای دوووور و از یه ناشناس....
و خیلی خوبتره که کتابی که میخواستی باشه...
کلا خیلی سوپرایز خوبیه 

شما هم امتحانش کنید. 

 

پ.نون: داشتم فکر میکردم شاید به خاطر غرغر های شبای قبله، حالا خدا میخواد یکمی واضح تر مهربونیشو نشون بده.
پ.نون:فکر کنم الان توی مودی هستم که دوست دارم نظرات باز باشه...
یعنی الان دمدمی مزاج شدم ؟؟

پ.نون: چقدر بیان اذیت میکنه....