داشتیم فیلم زیر پای مادر رو می‌دیدیم.
یه جا مامان رخساره به ستاره گفت:برو بیرون تا بیام سر فرصت موقعیت شناسی رو یادت بدم. و بعد دوباره ستاره و مامان رخساره هم کلام شدن و مامان رخساره به ستاره گفت: هر حرف جایی داره موقعیتی داره،یاد بگیر ستاره، یاد بگیر.(با لحن دعوا و تحکم بخونید)
یاد قدیمای خودم و مامانم افتادم که مامانم هر چیزی میخواست یاد بده فقط میگفت: باید این چیزا رو یاد بگیری دیگه، فلان سالت شده این چیزا رو باید بلد باشی.
در واقع مامانم بهم چیزی یاد نمیداد فقط بابت یاد نگرفتنش سرزنشم میکرد.
و من از اون موقع فهمیدم باید از این به بعد خودم یاد بگیرم، باید خودم خودمو بابت بعضی چیزا سرزنش کنم و باید خودم خودمو تشویق کنم.