به نظرم در غالب موارد دور شدن از دوستان و دور و بری هات زمانی اتفاق میفته که طرف مقابل یهویی یه حرکت غیر منطقی با توجیه الکی میکنه و بعد تو کم کم دیگه حرفت نمیاد حتی در حد یه سلام و احوال پرسی و این بی سخنی از روی عداوت نیست. فقط یه چیزی درونت نمیزاره دیگه حرف بزنی همه دیالوگ های ممکن رو پاک میکنه و نتیجتا سرد میشی. 
انگار یه مارکره برای اینکه بفهمی این رابطه داره نفسای آخرشو میکشه.