خیلی دلم میخواد مثه بعضیا موقع امتحان لم بدم رو مبل و بدون استرس و نگرانی سوالا رو جواب بدم.
اما
من اونی ام که حتی برای سوالای مفهومی هم باید چک نویس جلوش باشه.
و گاها an open book ؛ که با وجود اون هم نمیتونم سوالا رو جواب بدم :/