ممکنه که یه چیز یا کسی رو برای مدت ها داشته باشی ولی بهش توجهی نکنی، اما همینکه اون شی یا فرد رو از دست دادی حس غصه میکنی.
اینکه میدونی دیگه وجود نداره آزارت میده.
گاهی تنها دونستن اینکه یه نفر تو این دنیا هستش، اینکه از همون هوایی که تو تنفس میکنی نفس میکشه؛ همین بودنش احساس آرامش خاطر میده حتی اگه کنارت نباشه. 

و امروز دیگه زیر این سقف آبی نیستی و اینه که قلبمو مچاله میکنه.


دیگه برق نگاهتو نمیبینم. دیگه نمیتونم بابت اینکه یه ساعت قبل اذون بیدارم میکردی سرزنشت کنم. دیگه نیستی که بگی "زیر پنجره نخواب صبح سردت میشه".

 

و دیگه خیلی دیر شده برای این که بگم بی خداحافظی نرو.