کسی رو میشناسید که برای قالب وبلاگ بتونه یه کمکی بکنه 

از این عددا و حروف واقعا چیزی سرم نمیشه و فقط دارم بد ترش می کنم.