من بلد نیستم شیرینی و کیک درست کنم حتی نقاشی کردن هم بلد نیستم و یه عالمه کار دیگه که انتظار دارن که بتونی انجامشون بدی.

من زیادی عادی ام.

حتی خونمون هم چیز فوق العاده ای نداره.

مبل های راحتی قهوه ای که همون موقع هم ازشون خوشم نمیومد. حتی تخت دو نفره نداریم.حموم مون هم از اون وان های بزرگ سرامیکی خوشگل نداره.

 

ولی دلیل نمیشه اجازه بدم بقیه قضاوتم کنن.