استاد از اونایی بود که انگار از ازل فقط برای تجربه تاریخ زاده شده ان.از همه چی یه مقداری میدونست. 

و من چقدر میدونستم...!!

 

_فلان مستند رو دیدین؟؟؟

+ نه 

_فلان قضیه که تاریخ فلان رخ داد رو میدونید؟؟

+نه

_ فلان کودتا؟

فلان نخست وزیر؟

فلان فیلم؟

+نه ، متاسفانه

_ ای بابا پس شما ها حتما از اونایی هستین که همش سرشون تو کتابه و درس و مشق!!

 

من نه تاریخ میدونستم، نه سیاست ، نه فلسفه و نه غیره

و حتی اهل درس و مشق هم نبودم.

 

 

کل این مدت رو داشتم چی کار میکردم؟؟