چند وقته همش میخوام بنویسم، اما اصلا نوشته ها خوب در نمیان، اصلا قابل درک نیستن، انگار من ننوشتمشون.
حرفام همه تو گلوم مونده و قلمبه شده.