پادکست جاییه که میتونم چیزای جدید پیدا کنم، شاید یه راه حل برای مشکلم.
خیلی مطالب خوبی داشت؛ چگونه برنامه ریزی کنیم، چگونه برای همه چی وقت داشته باشیم، ترفند های عالی زمان سنجی و غیره.
اما من دنبال چیزی میگشتم که بهم بگم "چگونه وقت خود را پر کنیم"
و هیچی نبود.
واقعا برام سواله که چجوری ادما انقدر سرشون شلوغه.