بسیار بسیار عصبانی ( البته نمیدونم به یه سطح پایینتر عصبانیت چی میگن؛من دقیقا در شدید ترین حالت همونم) هستم.

چون وقتی داشتم مرغ ریز میکردم به بابا گفتم کدو بخره و بابا گفت کدو تنبل؟ و من در جواب گفتم نه بابا جان، ما کی کدو تنبل خوردیم؛ کدو سبز.

 

بابا با کدو تنبل برگشته خونه.

میگم چرا اخه کدو تنبل؟

میگه خودت گفتی.

میگم من کی گفتم؟

میگه من پرسیدم کدو تنبل؟ و دیگه نشنیدم چیزی گفته باشی.....

گفتم شما باخودت فکر نکردی کدو تنبل رو کی با مرغ میخوره؟؟؟؟

 

 

حالا مجبوریم جزو اولین هایی باشیم که کدوتنبل رو با مرغ میخورن.

و علاوه بر اون تا یه هفته باید وعده های عذاب آور کدو تنبل رو تحمل کنم :))