اگر میخواهید توجه خانم ها را جلب کنید، دکمه بالایی پیراهن خود را نبندید. این باعث میشود شما خوشتیپ تر به نظر برسید اما بیشتر از این باز نکنید. برخی از مردان  دکمه دوم و حتی سوم را رها میکنند، این می تواند خیلی مبتذل و نامناسب به نظر برسد.

 

فقط به خاطر همین پند های اخلاقیه که میرم تست سرعت تایپو رو انجام میدم.