صبح به توصیه یه پستی توی یه کانالی، پادکست ۱۵۱ مستی و راستی رو شروع کردم به گوش دادن.
تقریبا همه پادکست ها چند دقیقه اول شون رو به معرفی پادکست و حامی مالی و مهمون برنامه اختصاص میدن، پادکست ۱۵۱ مستی و راستی هم همینطور بود و من منتظر بودم که سریعتر این معرفی ها تموم بشه و بره سر اصل قضیه که البته هنوز نمیدونستم چیه. گوش کردم و گوش کردم، صاحب پادکست داشت با مهمون برنامه سلام علیک و چاق سلامتی میکرد، کم کم موضوع کشیده شد سر سگ هایی که داشتن و اتفاقاتی که براشون افتاده. ۱۵ دقیقه گذشت اما اینا همچنان داشتن درباره سگ هاشون صحبت میکردن :/
تازه نصف کلمات هر جمله شون انگلیسی بود. خیلی چیز مسخره ای بودش.
همونجا وسط پیاده رو وایستادم. (دقیقا وسط پیاده رو چون ۷ صبح روز جمعه هیچ عابری توی اون پیاده رو میداش نمیشه که مزاحم رفت و امدش بشم.) و پادکست رو عوض کردم.

 

پادکست کتاب باز: فصل پنجم: قسمت دوازده:کار مهم در زندگی
پادکست فوق العاده خوبی بود، انقدر که الان یادم نمیاد دقیقا چه چیز هایی گفته شد :))

معرفی یه کتابی بود درباره ۲۱کاری که باید در میانه زندگی انجام بدیم.
با اینکه پادکست برای افرادیه که در میانه زندگی ان یعنی از ۲۳ سال به بعد اما حتما شده برای یه بار بهش گوش کنید.

منم برم دوباره گوش کنم. 

پ.نون: "زندگی با عوامل محدودکننده اش تحت اختیار ماست"